120) $wiek = '?'; return $wiek; } $_SESSION['turniej'] = 'men'; $_SESSION['rok'] = "2017"; //rok w którym są rozgrywane mistrzostwa - do poprawy include('entry_form/zawodnicy_mini.php'); $table_name = "flagi"; $sql = "SELECT * FROM `esnooker`.`$table_name` ORDER BY id asc"; $result2 = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodĹ‚o siÄ™."); $liczba_rekordow = mysql_num_rows($result); $dane = array(); $x=0; $flaga = "brak.gif"; $flaga1 = "brak.gif"; $flaga2 = "brak.gif"; while ($wiersz2 = mysql_fetch_array($result2)) { $dane['panstwo_en'][$x] = $wiersz2['panstwo_en']; $dane['panstwo_pl'][$x] = $wiersz2['panstwo_pl']; $dane['flaga'][$x] = $wiersz2['plik']; $x++; } $table_name = "entryform"; $turniej = "men"; $rok = $_SESSION['rok']; $sql = "SELECT * FROM $table_name WHERE `turniej` = \"$turniej\" and `rok` = \"$rok\" ORDER BY `kraj`"; $result = @mysql_query($sql,$dbc)or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się."); $lista = "